PUSH PUSH LATCH – PUSH TO OPEN LATCH

Technical details

PUSH LATCH – CATCH, LATCHES & STRIKES

Technical details

TREE LOK – PUSH LATCH

Technical details

CAPTIVE FASTENERS – SNAP LATCH

Technical details